Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Konference > Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research

Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research

Special meeting of French and Czech Geological Societies

Ve dnech 13.-15. záží 2007 se ve francouzském Orleans koná společná konference Francouzské a České geologické společnosti, zaměřená na moderní poznatky o variském orogénu.

Variské horstvo představuje přírodní laboratoř, která nám již více než 150 let umožňuje studovat orogenní procesy. Tento svrchnopaleozoický orogén zaujímá větší část západní a střední Evropy, na západ pak pokračuje přes SZ Afriku do Severní Ameriky, na východ pak zasahuje až do střední Asie a na Ťan-Šan. Vznikl během devonu a karbonu v důsledku konvergence Laurusie, severního okraje Gondwany a řady dalších menších teránů a mikrokontinentů, jako byly Armorika a Turan. Vznikl tak přes 8000 km dlouhý horský pás, jehož pozůstatky tvoří podstatnou část dnešní Eurasijské litosféry, a jsou tak společným a spojujícím předmětem zájmu mezinárodní geologické komunity.

Vytčeným cílem konference je diskutovat novou koncepci kontinentální tektoniky rozsáhlých horkých a velmi horkých orogénů, jejichž je Variský orogén příkladem. Nové poznatky dokládají významné látkové toky i daleko od deskového rozhraní, což je v rozporu se současnou koncepcí kolizní tektoniky. Byla to právě komplexní mechanika horkých a oslabených orogenních kořenů, která podstatně ovlivnila termální, geometrický i kinematický vývoj Variského orogénu.

Veškeré detaily o konferenci najdete na jejích www stránkách.

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.