Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Konference No Frontiers

Konference No Frontiers

Jak jsme vás již informovali, Česká a Slovenská geologická společnost spolupořádaly mezinárodní konferenci, pro niž se ujal zkrácený název No Frontiers. Ta proběhla mezi 28. květnem a 1. červnem v Blansku-Češkovicích. Mottem tohoto setkání byla přítomnost variských prvků také v mladších terénech jako jsou Západní Karpaty ? což znamená, že porozumění variského orogenu není omezeno státními hranicemi. To na příkladu České a Slovenské republiky symbolizovalo i logo ? přemostění v barvách trikolóry ? a místo konání na pomezí Českého masivu a Západních Karpat. Ani rok 2003 nebyl vybrán náhodně ? kromě toho, že byla rozdělena ČSFR, se v roce 1993 konal poslední sjezd ČSMG (v Brně). Za naším počinem byla snaha oživit tradici takovýchto sjezdů ? ovšem zvolili jsme omezenější škálu témat a více mezinárodní charakter, což podle nás doba vyžaduje.

K naší spokojenosti se naše výzva k setkání na téma Geology without Frontiers: Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides setkala se širokým ohlasem přijela téměř stovka odborníků z mnoha evropských zemí i ze zámoří. Důležité pro nás je, že tato akce zaujala české geology a studenty (přes pětinu účastníků) a že přijela desítka kolegů ze Slovenska. Podobně vysokou účast měli také němečtí, rakouští a zejména polští kolegové. Své příspěvky prezentovali také odborníci z Itálie, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Portugalska, Španělska, Francie a Švédska. Pětice účastníků dokonce vážila cestu až z USA a Kanady. Během dvou dnů proběhly přednášky v pěti sekcích, zaměřených na procesy zaznamenané variskými magmatickými a metamorfovanými horninami, na geochronologii a akcesorické minerály a na před-křídovou tektoniku.

Program byl nabitý vzhledem k množství přihlášených příspěvků i proto, že nebyly žádné paralelní sekce. Nicméně tento přístup se osvědčil a kromě zajímavých prezentací jsme byli svědky a účastníky mnoha zajímavých a zanícených diskusí. Proto a pro možnost neoficiálně diskutovat s kolegy z domova i zahraničí během přestávek i společenských akcí se takovéto akce konají. Vyjádření mnohých účastníků nasvědčuje tomu, že konference No Frontiers tento účel splnila. Po zasedání připravil brněnský tým celodenní exkurzi, o kterou byl velký zájem. Postupovali jsme po ideovém profilu napříč variskými příkrovy na východním okraji Českého masivu, tzn. odspoda nahoru od brunovistulika (devonské vápence v jeho obalu) přes moravikum (bítešská ortorula s amfibolity) po lugodanubikum (vysokotlaké granulity, plášťové horniny, durbachity). Druhá půldenní exkurze vedla do rhenohercynika (karbonské slepence). Exkurzi a celou konferenci jsme zakončili v moravském sklípku.

Ti, které zajímá odborná náplň konference, mají možnost pročíst si abstrakta vydaná v čísle časopisu Journal of the Czech Geological Society 1/2, 2003. K příležitosti konference jsme také vydali exkurzního průvodce. Na základě nabídky časopisu Lithos shromažďují hostující editoři J.Kotková, I.Petrík a U.Schaltegger články k otištění ve zvláštním čísle tohoto časopisu jako Proceedings z konference ? ta by měla vyjít do konce příštího roku. Za úspěchem konference stojí podpora a pomoc mnoha lidí a institucí, zejména Přírodovědecké fakulty MU v Brně, České geologické službě v Praze a její brněnské pobočce. Konferenci také podpořili Geologický ústav D.Štůra, Geologický ústav SAV v Bratislavě a Universita Karlova v Praze. O hladký průběh konference a dobrou atmosféru se velmi zasloužili studenti z Ústavu geologických věd v Brně, kterým zejména patří náš dík.

Autor: J. Kotková
Datum: 2003
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.