Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Valné shromáždění České geologické společnosti 24. 10. 2018 v 16:00, Přírodovědecká fakulta UK

Valné shromáždění České geologické společnosti 24. 10. 2018 v 16:00, Přírodovědecká fakulta UK

Valné shromáždění České geologické společnosti 24. 10. 2018 v 16:00, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, 1. patro, Mineralogická posluchárna

Připojený odkaz
Program valného shromáždění České geologické společnosti dne 24. 10. 2018 v 16:00, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, 1. patro, Mineralogická posluchárna 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti a schválení programu shromáždění, informace o volbě revizní komise, volba zapisovatele 2. Volby do výboru ČGSpol na období 2019–2021. Odevzdání hlasovacích lístků těmi, kteří je přinesou osobně 3. Zvolení komise pro sečtení výsledků voleb. 4. Vyzvaná přednáška: RNDr. Olga Bubníková: Lithium – projekt Cínovec 5. Zpráva o činnosti ČGSpol. za uplynulé období 2015 - 2018 6. Výhled do Společnosti do budoucna, plánované akce na rok 2019 7. Přehledová zpráva o finančním hospodaření a statistika členské základny 8. Zpráva skupiny školské geologie 9. Zpráva o časopise Společnosti 10. Zpráva o činnosti ČNGK 11. Vyhlášení výsledku voleb do výboru Společnosti 12. Představení kandidátů do revizní komise a volby revizní komise 13. Ukončení valného shromáždění
Autor: TS
Datum: 24. 10. 2018
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.