Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > O Společnosti > Výbor Společnosti > Volby 2018 > Kandidáti do Výboru

Kandidáti do Výboru 2018

Babůrek Jiří, RNDr., Ph.D.

55 let, Česká geologická služba, Praha
Člen výboru České geologické společnosti. Jeden ze zakladatelů česko-bavorského geoparku (Egeria) a člen Rady národních geoparků při MŽP.

Bokr Pavel, Mgr.

 • 36 let, narozen v Berouně, bydliště: Králův Dvůr (okres Beroun)
 • vzdělávací pracovník a popularizátor geologie v Muzeu Českého krasu v Berouně
 • Člen výboru a správce IT České geologické společnosti. Dále externí programátor geovědních aplikací pro Českou geologickou službu. Absolvent SPŠ Příbram a PřF UK.
 • členem České geologické společnosti od roku 2004


Zaměstnání/působiště:
 • Muzeum Českého krasu, p. o., Beroun, vzdělávací a popularizační pracovník, průvodce, od r.2016
 • OSVČ, Králův Dvůr, vývojář informačních systémů a aplikací pro geovědy, od r.2010, mimo jiné externí vývojář pro Českou geologickou službu
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, Vývojový pracovník - vývoj aplikací, 2005-2010
Vzdělání:
 • SPŠ Příbram, Užitá geologie, 1996-2001, maturitní zkouška
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Geologie, 2001-2007

Specializace: Jako muzejní edukátor se věnuje vzdělávací a osvětové činnosti v oboru geologických věd. Jako OSVČ se mimo jiné zabývá vývojem informačních systémů a aplikací s geovědní tématikou pro Českou geologickou službu, kde dříve i přímo pracoval.

Zájmy: Kromě geologie se zajímá o informační technologie, zpracování dat, GIS a mapy a soukromě provozuje několik geologicky zaměřených www stránek.

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Pro Českou geologickou společnost vytvořil v roce 2006 nové webové stránky a od roku 2014 převzal od původního správce i jejich kompletní správu, zajišťuje provoz on-line registračního systému pro geologický kongres a navrhuje i připravuje vylepšený způsob voleb do výboru společnosti, aby mohlo být hlasováno jak klasickým způsobem, tak nově i elektronicky. Pro Radu vědeckých společností (již je Česká geologická společnost členem) vytvořil a provozuje informační systém pro strukturovanou evidenci činnosti a aktivit vědeckých společností.

Čurda Michal, Mgr.

 • 35 let, narozen v Praha, bydliště: Praha 5 - Slivenec
 • Česká geologická služba, Praha; student PřF UK
 • Mimo Českou geologickou společnost je členem České a Slovenské krystalografické společnosti a člen SGA Student Chapter Prague


Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha 5 - Barrandov, RTG difrakce, výzkumu ložisek nerostných surovin a surovinové politiky
Členství v:
 • Krystalografická společnost
 • SGA Student Chapter Prague
Vzdělání:
 • Přirodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Geologie
 • Přirodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Hospodaření s přírodními zdroji
 • Střední průmyslová škola dopravní, Praha, Provozní elektrotechnika

Specializace: RTG difrakce, ložisková geologie

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
člen

Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D.

 • 47 let, narozen v v Litomyšli, bydliště: Praha 5
 • Přírodověcká fakulta UK v Praze
 • Předseda České geologické společnosti. Mimo Českou geologickou společnost je členem České a Slovenské krystalografické společnosti.
 • členem České geologické společnosti od roku 2000


Zaměstnání/působiště:
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, od r.1995
Členství v:
 • Česká a slovenská krystalografická společnost
Vzdělání:
 • SPŠ hornická Duchcov, Hornictví a hornická geologie
 • Univerzita Kralova v Praze, Mineralogie a ložisková geologie
Kurzy / stáže:
 • Zvláštní odborná způsobilost v oboru radiační ochrany - Dohlížející osoba dle "Atomového zákona"

Specializace: Zajímá se o přirozenou radioaktivitu, aplikaci radiometrických metod v geologii, radioaktivní minerály a radioaktivitu minerálních vod

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Spolupracuje s KRNAP, Lesy ČR, orgány místní samosprávy, intenzívně s TU Wroclaw, s lázeňskými organizacemi (Jáchymov, Lázně Libverda, Janské Lázně, Lázně Jeseník)

Zájmy: Miluje hudbu (předevsím hluboké tónu kontabasu), zpěv, veselí, výlety, podzemí

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Je předsedou České geologické společnosti. Organizoval dvě exkurze k radioaktivním pramenům pořádané k "Roku země 2008"

Jiránek Jiří, RNDr., CSc.

72 let, důchodce
Člen výboru České geologické společnosti, dříve geolog a český velvyslanec v Chile a ve Venezuele s koakreditací pro 13 malých karibských států.

Knížek Martin, Mgr., Ph.D.

 • 36 let, narozen v Příbrami, bydliště: Brno
 • Přírodověcká fakulta MU, Brno
 • Místopředseda České geologické společnosti. Abslovent SPŠ Příbram a PřF MU v Brně. Geolog, geotechnik a montanista.
 • členem České geologické společnosti od roku 2011


Zaměstnání/působiště:
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, odborný asistent
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • ARCADIS Geotechnika a.s., Praha, geotechnik pro podzemní stavby, 2008-2011
 • Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola, Příbram, učitel odborných předmětů, 2006-2008
Členství v:
 • Spolek PROKOP Příbram, od r.1997
Vzdělání:
 • Masarykova univerzita, Geologie
 • SPŠ Příbram , Užitá geologie

Specializace: geologické aspekty podzemního stavitelství, různá spektra aplikované geologie a křehká tektonika

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: externí spolupráce v geotechnice, krasová geologii a prospekci; montanistika a báňská historie

Zájmy: fotografování, hornické tradice

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
člen Výboru České geologické společnosti a místopředseda, organizace kongresů a konferencí

Otava Jiří, RNDr., CSc.

 • 65 let, narozen v Brně, bydliště: Brno (okres Brno)
 • Česká geologická služba, Brno
 • Absolvent MU a PřF UK, spoluzakladatel sborníků Speleofórum a Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, geolog, karsolog a speleolog
 • členem České geologické společnosti od roku 1973


Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Brno, geolog, od r.1973
 • Př.F.MU, Brno, výběrové semináře, karsologie, těžké minerály, od r.1985?
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • na zahraníčních akcích - Geoindustria, Geomin
Členství v:
 • Česká speleologická společnost, dříve - komise pro zahraniční styky, od r.1977, prezentace - kongresy Olomouc 1973, Atény 2005, Brno 2013 a Sydney, 2017
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta UJEP, nyní MU Brno, geologie odborná, 1968-1973, promoce
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, rigorózní práce , promoce
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, aspirantská práce: Význam TM pro litofaciální a paleogeografickou analýzu v. okraje ČM, promoce
Kurzy / stáže:
 • spíše samouk

Specializace: Mapování Nízký Jeseník, jižní Morava, Železné hory, expedice Kurdistán1976, z. poušť 1978, Libye, Sahara 1982-3, Mongolsko Gobi 2000-2001, Altaj 2004, Írán 2007-2010. Sedimerntologie, studium provenience, těžké minerály, detritické granáty

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Speleologie a karsologie, poznávací i objevitelské expedice do Černé Hory (Orjen, Maganik), Řecka (Euboia), Francie, Rumunska, Bulharska, Polska aj. Vedení odboru Geologie Moravy, dříve odd. paleozoika 1993-2013 brněnského pracoviště ČGS

Zájmy: vedle speleologie vinohradnictví a cestování, fotodokumentace

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
v letech cca 1997-2003 předseda brněnské pobočky, místopředseda společnosti. Exkurze a Geologický průvodce Hranickem 2010

spluzakladatel konference Paleozoikum (od r. 1997), sborníku Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (od. R. 1993), sborníku a konference Speleofórum (od r. 1982).,

Pošmourný Karel, RNDr., CSc.

80 let, důchodce
Člen ediční rady České geologické služby, korespondent Geologische Bundesanstalt Österreich. Dříve Česká geologická služba a MŽP.

Sejkora Jiří, RNDr., Ph.D.

50 let, Národní muzeum, Praha
Člen výboru České geologické společnosti a redakční rady Journal of Geosciences.

Sidorinová Tamara, RNDr.

 • 57 let, narozena v Praze, bydliště: Praha
 • Česká geologická služba, Praha
 • Členka výboru a sekretářka České geologické společnosti, členka redakční rady Zpravodaje České geologické společnosti
 • členkou České geologické společnosti od roku 2001


Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, Barrandov
Členství v:
 • Slovenská mineralogická společnost
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta UK, Základní a ložisková geologie a geochemie

Specializace: Studium těžkých minerálů a jejich aplikace v geologických vědách, optická mikroskopie.

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Správa databáze a webové aplikace fotoarchivu ČGS, člen Redakční rady informačního portálu ČGS a správa některých webových stránek ČGS (Laboratoře, Přírodní zdroje).

Zájmy: Historie geologie, fotografování, turistika.

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Člen výboru ČGSpol od r. 2009, sekretářka ČGSpol od r. 2015, člen redakční rady Zpravodaje.

Škácha Pavel, Mgr., Ph.D.

37 let, Hornické muzeum Příbram
Člen výboru a předseda příbramské pobočky České geologické společnosti

Táborský Zdeněk, RNDr

 • 73 let, narozen v v Čerčanech, bydliště: Praha
 • důchodce
 • Člen výboru České geologické společnosti, předseda redakční rady Zpravodaje České geologické společnosti, zajišťuje exkurze ČGSpol. Dříve Česká geologická služba
 • členem České geologické společnosti od roku sedmdesátá léta


Zaměstnání/působiště:
 • Důchodce
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, výzkumný pracovník, 1969-2014
 • Př. F. U. K., Praha, asistent, 1965-1968
 • Geologický průzkum Jáchymovské doly, Příbram, technik, 1962-1963
Členství v:
 • Česko-marocký spolek přátelství a spolupráce, předseda, od r.2014
Vzdělání:
 • Př. F. U. K., Mineralogie, 1963-1968

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Člen výboru, předseda redakční rady Zpravodaje, organizátor exkurzí

Vysoká Jana

 • 2018 – 72 let let, narozena v v Praze, bydliště: Praha 4 – Bráník
 • důchodce
 • Dlouholetá členka České geologické společnosti, dříve technická redaktorka-grafička v Mladé frontě
 • členkou České geologické společnosti od roku od roku založení


Zaměstnání/působiště:
 • důchodce, dříve technická redaktorka a grafička v nakladatelství Mladá fronta
Členství v:
 • Český horolezecký svaz, Palaia, dříve ČVTS a ČSTV
Vzdělání:
 • Grafická škola Hellichova – grafická úprava knih

Specializace: 50 let práce v knižním nakladatelství

Zájmy: Vše o přírodě – geologie, botanika, vysokohorská turistika, lyžování, obdiv ke speleologii, výtvarné umění, typografie, historie...

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
účastník akcí ČGS

Voborníková Helena, RNDr.

 • 60 let, narozena v Praze, bydliště: Praha
 • OSVČ
 • Dlouholetá členka České geologické společnosti, OSVČ - HPV - geologické práce
 • členkou České geologické společnosti od roku 1988


Zaměstnání/působiště:
 • OSVČ HPV - geolgické práce, Praha, projektování provádění a vyhodnocování geologických prací, od r.1994
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Geoindustria n.p. - oddělení hydrogeologie, Praha, průzkum ložisek - chebská a sokolovská pánev - odborný řešitel, 1983-1991
 • GMS a.s. - středisko báňské hydrogeologie, Praha, průzkumné práce - sokolovské pánev - samostatný odborný řešitel, 1991-1994
Členství v:
 • ČAH - Česká asociace hydrogeologů, člen
 • HSPO Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, člen
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, hydrogeologie a inženýrská geologie, 1977-1982
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.