Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Konference > 2. Sjezd ČGS Slavonice

2. Sjezd ČGS Slavonice 2005

Logo sjezdu ČGS
Sjezd podpořila

Česká geologická služba

2. sjezd České geologické společnosti

Slavonice, 19 - 21. 10. 2005

Ve dnech 19.-22. 10. 2005 hostilo malebné městečko Slavonice na pomezí jižních Čech a Moravy druhý sjezd České geologické společnosti. Na něm se setkali odborníci z různých ústavů, organizací i vysokých škol, studenti ale i zájemci o geologické vědy z řad veřejnosti.

Slavonice

Sjezdu se zúčastnilo přes 150 osob. Na sjezdu celkem zaznělo více než 60 příspěvků z celého spektra geovědních oborů a bylo prezentováno přes 30 posterů. Nejprve si všichni účastníci vyslechli vyzvané přednášky předních odborníků a následně se další jednání sjezdu rozdělilo do několika tématických bloků, které probíhaly v městském kulturním centru, městském muzeu a v sále jedné z místních restaurací. Hlavní bloky sjezdu se věnovaly zejména ložiskům nerostných surovin, magmatické a metamorfní petrologii, strukturní geologii, mineralogii, paleontologii a své nezastupitelné místo měl také blok informatiky. Během sjezdu proběhly i dva workshopy - "Geologie na internetu", kde se diskutovalo o budování popularizačních stránek české geologie a Workshop firmy NIKON, kde byly prezentovány nejmodernější mikroskopy společnosti.


Generální sponzor sjezdu
Nikon Optoteam
Nikon Optoteam
Sponzoři
struers.gif, 2 kB topgeo.gif, 5 kB g-consult.gif, 2 kB
Struers GmbH
Top Geo Group Teplice s.r.o.
G-consult

Slavonice

Organizátoři sjezdu připravili i přednášku pro veřejnost, která se konala v městském muzeu. RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D z Moravského zemského muzea přednášel o vzniku a nalezištích vltavínů a tektitů. RNDr. Pavel Hanžl, Dr. z České geologické služby pohovořil o zajímavostech Mongolska viděných očima českého geologa při geologickém mapování v rámci projektu zahraniční rozvojové pomoci. Kromě přednášky pro veřejnost proběhla také přednáška o geologii a geologické minulosti pro žáky v místní základní škole.

V průběhu jednání sjezdu byl také Dr. Arnošt Dudek, DrSc. zvolen čestným členem České geologické společnosti. Při této příležitosti se konala i slavnostní večeře na počest Dr. Dudka, který zde dostal mimo jiné i poster věnovaný jeho činnosti v Českém masivu, vytvořený pracovníky oddělení archivu a databází & GIS České geologické služby.

V rámci sjezdu proběhla také valná hromada České geologické společnosti, kde se jednalo o úpravách stanov a zejména o nutnosti zvýšení členských příspěvků, aby bylo možné i nadále zajistit i rozšiřovat aktivity společnosti.

Pro účastníky sjezdu byl připraven bohatý kulturní a společenský program jako například varhanní koncert v poutním kostele na Monserratu, prohlídky historického jádra města, podzemí, muzea či městské věže. Na závěr sjezdu se konalo neformální přátelské posezení v jedné z místních restaurací.

Na sjezd navázaly v sobotu 22. 10. 2005 dvě paralelní exkurze - první byla zaměřena na Centrální moldanubický pluton a druhá na moravské moldanubikum a jihlavský masív.

Poděkování za uspořádání sjezdu patří zejména hlavnímu organizátorovi RNDr. Karlu Breiterovi z České geologické služby, ale i jeho dalším spolupracovníkům - Dr. Hance Breiterové, Dr. Báře Schulmannové a Dr. Petru Budilovi z České geologické služby, Dr. Jaromíru Leichmannovi z Masarykovy univerzity v Brně a paní Blance Čížkové z České geologické společnosti.

Autor: Pavel Bokr, Česká geologická služba

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru Přírodovědecké fakulty UK Praha.