Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Úvodní stránka

Úvodní stránka

Česká geologická společnost

Česká geologická společnost je dobrovolná organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy.

Posláním ČGS je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost.

Exkurze České geologické společnosti

Česká geologická společnost podporuje popularizaci a rozvoj geologických věd, podílí se na publikační činnosti a pořádá konference, semináře, přednášky, kurzy a exkurze.

Česká geologická společnost tvoří komunikační platformu mezi institucemi, odborníky a zájemci o neživou přírodu.

Společnost je otevřená všem příznivcům geologických věd.

Článek o České geologické společnosti v časopise Elements (anglicky)

Pozvánka na exkurzi České geologické společnosti č.47: Geologie Frýdlantska

Dvoudenní exkurze za poznáním geologické stavby Frýdlantska, kraje za severními pohraničními horami, kraje s horninami krkonošsko-jizerského krystalinika, terciérními vulkanity, glacigenními sedimenty a vývěry mineralizovaných vod se uskuteční ve dnech 19. a 20. září 2020.

Pozvánka na přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová, z. s.

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové. Začátek v 17:00 hodin.
Program besed na II. pololetí 2020

Pozvánka na besedy v Café Barrande

Přírodovědný klub Café Barrande sídlí na adrese Ježkova 8/921, Praha 3 a je otevřen každý čtvrtek od 16:00. Začátky besed, pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00.

Program besed na II. pololetí 2020

 

Novinky


© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.