Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Konference > 3. Sjezd ČGS, Volary 2007

3. Sjezd ČGS, Volary 2007

Generální sponzor

Sponzoři

3. sjezd České geologické společnosti se konal ve dnech 19 - 22. 9. 2007 v šumavském městečku Volary
Vltava

Sjezdu se zúčastnilo přes 130 registrovaných osob včetně účastníků ze Slovenska a na workshop přijeli ještě další. Zaznělo celkem 57 přednášek z celého spektra geologických věd a bylo prezentováno 39 posterů. První den začal tematicky blokem přednášek o geologii Šumavy. Večer byl pro zájemce uspořádán houslový koncert v poutním kostele sv. Magdalény ve Zbytinách.

Druhý den měli účastníci možnost vybrat si ze tří konferenčních exkurzí. První do jihovýchodní části Šumavy k Plešnému jezeru a na křišťanovský granulitový masiv, durbachity Knížecího stolce a do kamenolomu Ktiš. Druhá vedla pěšky z Nového Údolí přes vrcholy Třístoličníku, Trojmezí a Plechý, kolem Štifterova obelisku k Plešnému jezeru a do Nové Pece. Třetí exkurzní trasa zavedla návštěvníky do zlatorudných štol v Kašperských Horách a pak podél Vydry do Čeňkovy Pily.

Celý třetí den a dopoledne čtvrtého dne se konaly přednášky ve dvou paralelních sekcích. V sále městského úřadu to byl blok magmatické petrografie, blok geofyziky a metamorfní petrografie, odpoledne pak workshop Popularizace geologie. Páteční dopoledne v penzionu Sněžná bylo celé věnováno paleontologii, odpoledne pak v sále hotelu Bobík strukturní geologii. Zde také proběhl neformální společenský večer pro všechny účastníky sjezdu.

Čtvrtý, závěrečný den dopoledne se v sále městského úřadu konaly přednášky z hydrogeologie, environmentální geologie, z geoinformatiky a o poznatcích z Mongolska a v jídelně penzionu Sněžná z mineralogie.

Abstrakta všech přednášek a podrobný exkurzní průvodce byly vydány ve Sborníku abstrakt, jehož editorem je Karel Breiter, k dispozici jsou i ke stažení. Mimo konferenční přednášky ČGS pořádala ještě ve večerních hodinách přednášky pro veřejnost (K. Verner: Geologie okolí Volar a P. Hanžl: Jihozápadní Mongolsko pohledem geologa) a v dopoledních hodinách pro žáky devátých tříd přednášky R. Mikuláše Stručný přehled historie Země a P. Bokra Geologie v praxi.

Úsilí a čas na uspořádání tak náročné akce byly značné, proto velké poděkování patří především hlavnímu organizátorovi RNDr. Karlu Breiterovi. Nemenší dík patří také RNDr. Haně Breiterové, RNDr. Petru Budilovi, paní Blance Čížkové, RNDr. Jaroslavě Pertoldové, RNDr. Kryštofovi Vernerovi, RNDr. Jiřímu Babůrkovi, RNDr. Jiřímu Žáčkovi a dalším.

Není v dnešní době mnoho příležitostí ani času k setkávání pracovníků různých geologických disciplín a různých geologických institucí od Akademie věd přes univerzity až po komerční firmy k diskusi a výměně názorů, proto je velmi potěšující, že Česká geologická společnost tuto možnost svým členům a ostatní odborné a laické geologické veřejnosti nabízí. Doufejme, že natrvalo.

Autor: Tamara Sidorinová

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru Přírodovědecké fakulty UK Praha.