Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Fotogalerie > 13. exkurze ČGS - Proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku

13. exkurze ČGS - Proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku

Lom "Jezírko" u Dobříše

V tomto lomu jsou odkryty sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika. Z hornin jsou zde zastoupeny sekvecne břidlic, prachovců a drob s čočkovitými polohami tzv. Dobříšských slepenců. V břidlicích, prachovcích a drobách bylo možné pozorovat celkem zajímavé sedimentární textury a deformace. Tyto horniny totiž vznikali na kontinetálním svahu, kde docházelo ke vzniku turbidních proudů a skluzů, jejichž sedimentární záznam se na této lokalitě hojně vyskytuje.

  

Trhové Dušníky

V údolí říčky Litavky severně od obce Trhové Dušníky bylo možné spatřit jak horniny proterozoické tak horniny paleozoické mezi nimiž je angulární (úhlová) diskordance, neboť po sedimentaci proterozockých hornin bylo toto území postiženo deformacemi kadomského vrásnění a teprve poté se začaly v pánvích usazovat sedimenty spodnokambrické.

 

Pasecké břidlice jižně od Čenkova

Jako další byla navštívena lokalita, kde je odkryta čočka paseckých břidlic ve sledu holšinsko-hořického souvrství spodního kambria. Pasecké břidlice jsou známy nálezy nejstarší makroskopické fauny Českého masivu. Velice známou zkamenělinou z této stratigrafické úrovně je Kodymirus vagans, ale vyskytují v ní i další zkameněliny a to jak makroskopické tak i mikroskopické. Tyto nálezy však většinou pocházejí z lokality Kočka, která je nedostupná.

 

Jinecké souvrství v okolí Rejkovic

Na závěr byly navštíveny dvě lokality v různých úrovních jineckého souvrství středního kambria s možností sběru zkamenělin (zejména trilobitů), jejichž nálezy je jinecké souvrství proslaveno.

Rejkovice, Ve Žlutých

 

Felbabka

  
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.