Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Medaile Radima Kettnera

Medaile Radima Kettnera

Česká geologická společnost od r. 2015 uděluje své nejvýznamnější ocenění těm osobnostem, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj některé z geovědních disciplín, anebo významnou měrou přispěly k propagaci České geologické společnosti.

Medaile Radima Kettnera o průměru 39 mm a síle 2 mm je zhotovena z mosazi s povrchovou patinou. Na lícové straně je ve stylizované úpravě ve slavnostním taláru zobrazen portrét prof. Radima Kettnera (1891–1967), na rubové straně je zobrazen znak České geologické společnosti s uvedením roku jejího založení (v r. 1923 ještě pod názvem Československá společnost pro mineralogii a geologii).

V prvním roce (2015) byla medaile Radima Kettnera udělena prof. RNDr. Bohuslavu Fojtovi, CSc. za celoživotní přínos rozvoji české mineralogie a RNDr. Ladislavu Šimonovi, PhD., předsedovi Slovenskej geologickej spoločnosti, za dlouholetý přínos k rozvoji spolupráce mezi ČGSpol. a SGS.

Oceněné osobnosti

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.