Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Medaile Radima Kettnera > Prof. RNDr. František (Ferry) Fediuk, DrSc.

Prof. RNDr. František (Ferry) Fediuk, DrSc.

Geolog a spisovatel Ferry Fediuk se narodil 3. února 1929. Geologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK. Většinu života působil na katedře petrologie při Přírodovědecké fakultě UK. Jeden semestr byl hostujícím profesorem v Paříži, byl terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti.

Medaile Radima Kettnera mu byla udělena za dlouholetou záslužnou činnost pro Českou geologickou společnost (byl členem výboru Společnosti, pro ČGSpol připravil celou řadu geologických exkurzí a je autorem řady příspěvků ve Zpravodaji ČGSpol) i za celoživotní přínos k popularizaci a rozvoji geologických věd.

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.