Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Medaile Radima Kettnera > RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.

RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.

Geolog, diplomat a spisovatel Vladimír Sattran se narodil 9. října 1930. Vystudoval geologicko-geografickou fakultu UK se zaměřením na ložiskovou geologii. Po škole nastoupil do Ústředního ústavu geologického, kde se věnoval průzkumu ložisek nerostných surovin v Krušných horách. Při zaměstnání vystudoval ještě Vysokou školu báňskou. Na pařížské Vysoké škole báňské se za dva a půl roku zapracoval do moderních geologických metod. Výsledkem byla publikace věnovaná matematické geologii. Velká část této knihy je jeho dílem.

Později pracoval pro OSN a dalších patnáct let pobýval v mnoha zemích světa, na příklad v Burkině Faso (bývalá Horní Volta), v Maroku, Sýrii a Iráku. Po roce 1989 se stal Vladimír Sattran ředitelem Českého geologického ústavu a v roce 1994 nastoupil jako velvyslanec České republiky v Maroku. V posledních letech se věnuje odborné publikační i literární činnosti.

Medaile Radima Kettnera mu byla udělena za dlouholetou záslužnou činnost pro Českou geologickou společnost (byl členem výboru Společnosti a zdarma poskytuje prostory svého klubu „Café Barrande“ pro pravidelná přátelská setkání a přednáškovou činnost) i za celoživotní přínos k popularizaci a rozvoji geologických věd.

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.