Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Sté výročí narození Prof. RNDr. Josefa Augusty, DrSc.

Sté výročí narození Prof. RNDr. Josefa Augusty, DrSc.

V letošním roce je tomu sto let (17. března 2003), co se narodil pan Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. K tomuto významnému jubileu se konaly dvě akce, z nichž první měla vzpomínkový charakter. Uskutečnila se pod patronací University Karlovy, Přírodovědecké fakulty, Ústavu geologie a paleontologie dne 12. března 2003. Život a dílo Prof. Augusty postupně ve svých vystoupeních zhodnotili pánové Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc. a Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. a vzpomínky na pana profesora přednesli i další účastníci semináře, zejména pak dámy, paní Prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc. a paní Doc. RNDr. Dana Štemproková, CSc. Seminář vyzněl více než důstojně a vedle vědecké práce Augustovy, připomněl zejména jeho popularizační činnost a spolupráci na rekonstrukcích dávného života se zasloužilým umělcem akad. mal. Zdeňkem Burianem.

Druhý seminář (4. paleontologický seminář) se zahraniční účastí se uskutečnil 17. a 18. června 2003 v Ostravě pod patronací rektora Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava (hlavní organizátor Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.) a byl uskutečněn na počest 100. výročí narození Prof. Augusty. Život a dílo připomněli ve svých vystoupeních Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. a Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Zároveň však bylo připomenuto i další význačné jubileum, a to paní Prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc. Paní profesorka se semináře osobně účastnila a svou přítomností a odbornými postřehy podepřela vysokou vědeckou úroveň semináře, na kterém zaznělo kolem 40 příspěvků českých, slovenských a polských paleontologů. U příležitosti semináře bylo vydáno mimořádné číslo Sborníku vědeckých prací VŠB TU Ostrava.

Autor: V. Ziegler
Datum: 17.3.2003
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.