Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > 5. mezinárodní petroarcheologický seminář

5. mezinárodní petroarcheologický seminář

Pořádá ÚGV PřF MU a ČGSpol Brno, od 8:00 hod. v budově č. 3, posluchárně G1, v areálu PřF MU, Kotlářská 2, Brno.

Seminář proběhne v budově č. 3, posluchárně G1, v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské 2 v Brně. Tímto seminářem chceme pokračovat v tradici předcházejících akcí, z nichž poslední se konala v roce 2007 v polské Wrocławi. Předpokládáme referáty formou prezentace s pomocí počítače a dataprojektoru o délce do 15 minut. Referovat lze česky, slovensky, polsky a anglicky, podle přihlášených zahraničních účastníků (bude upřesněno během listopadu) doporučujeme v prezentaci napsat základní údaje anglicky. V případě velkého počtu zájemců o referáty mohou pořadatelé navrhnout některým autorům prezentaci jejich příspěvků formou posterů.

Seminář bude jednodenní a nebude požadován žádný konferenční poplatek. Vyhlášené sekce:

  1. kamenné suroviny štípaných artefaktů;
  2. kamenné suroviny broušených artefaktů;
  3. kamenné suroviny žernovů, přeslenů, brousků, nátepních destiček;
  4. suroviny pravěké a středověké keramiky;
  5. fosílie v inventářích pravěkých kultur.

Další den naváže na 5. petroarcheologický seminář rovněž jednodenní mezinárodní konference „Kvartér 2011“.

Důležitá data:

A) Přihlášení referátu nebo posteru . . . . . . 27. 10. 2011

B) Zaslání abstraktu v rozsahu do 1 strany počítačového textu . . . . . . 14. 11. 2011

Přihlášky a abstrakty posílejte na adresu mgr. Jan Petříka: petrik.j@mail.muni.cz

Antonín Přichystal

Ústav geologických věd PřF MU v Brně

Autor: M. Ivanov
Datum: 24. listopadu 2011
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.