Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Postgraduální cyklus - Dynamika planety Země

Postgraduální cyklus - Dynamika planety Země

Česká geologická společnost uvedla druhý díl přednáškového postgraduálního cyklu Geologické vědy ve třetím tisíciletí. Byl nazvaný ?Dynamika planety Země? a věnovaný vnitřní stavbě naší planety, globální tektonice a vzniku magmat. Konal se v pátek 5. dubna 2002 v 1400 v mineralogické posluchárně PřF UK. Nabitý sál očekával přednášku Prof. Marjorie Wilsonové z univerzity v Leedsu s názvem ?Magma generation in the Earth ? a global geodynamic perspective?. Tato přední světová specialistka na petrogenezi vulkanických hornin (pracovala i na našich terciérních vulkanitech), šéf editorka prestižního oxfordského časopisu Journal of Petrology a autorka řady vědeckých prací, včetně známé monografie Igneous Petrogenesis, přednesla brilantní hodinový exkurz do světa magmatických hornin zejména z hlediska jejich geochemického složení s vazbou na jejich geotektonické prostředí. Pro ty, kteří ji nemohli vyslechnout, máme dobrou zprávu ? celá prezentace by měla být zveřejněna v dohledné době na našich webových stránkách. Následovaly dvě přednášky prezentující geofyzikální pohled na Zemi ? týkaly se stavby a složení zemského pláště z pohledu seismické anizotropie (dr. Babuška, dr. Plomerová) a pojednání o současném stavu znalostí z oblasti tepelného toku a geotermické stavby Země (dr. Čermák ? všichni Geofyzikální ústav AV ČR). Tyto přednášky měly standardně dobrou úroveň, jak jsme u jejich prezentátorů zvyklí.S velkým zájmem odborné veřejnosti se setkal nový postgraduální cyklus přednášek Geologické vědy ve třetím tisíciletí zahájený v roce 2001. Byl motivován snahou zpřístupnit geologické veřejnosti moderní poznatky a metodiky z mnoha oborů geovědních disciplin, které zaznamenaly během posledních desetiletí rychlý rozvoj.

Autor: J. Kotková, V. Janoušek
Datum: 5.4.2002
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.