Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti

Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti

D. Buriánek, K. Verner, L. Vondrovic, R. Melichar - „Horniny a rekonstrukce geologického vývoje severovýchodního okraje Moldanubika“

Připojený odkaz

na téma

„Horniny a rekonstrukce geologického vývoje severovýchodního okraje Moldanubika“

proběhne pod vedením Dr. Davida Buriánka, Dr. Kryštofa Vernera, Mgr. Lukáše Vondrovice a Doc. Rostislava Melichara. Termín exkurze byl stanoven na první červnovou sobotu a neděli, čili 4.–5. 6. 2011.

Program

Exkurze populárně-vědeckou formou přiblíží nejnovější výsledky výzkumu a geologického mapování v jedné z nejvýznačnějších částí variského horstva a to v jednotkách podél severovýchodního okraje Moldanubika. V rámci exkurze bude navštíveno 12 význačných lokalit okrajové části Moravika, jednotky Strážeckého moldanubika, Svrateckého a Poličského krystalinika. Vybrané lokality tvoří jedinečný a ucelený přehled hornin a celkového geodynamického vývoje východního okraje středoevropských variscid.

Přihlášky

Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo zdededek@seznam.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení.

Odjezd Praha

Odjezd v sobotu 4. června v 7.00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od pracoviště České geologické služby. Na místo srazu se dostanete tramvajemi 10, 12, nebo 14 od stanice metra Smíchovské nádraží, výstup z tramvaje na stanici Geologická, pak 50 metrů po směru jízdy a podchodem pod dálnicí doleva, za podchodem 50 metrů rovně. Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky (bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude vybírán během exkurze. Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. Cena za nocleh ještě není známá, přihlášeným účastníkům bude sdělena předem. Předpokládaný návrat do Prahy v neděli kolem 18.–19. hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč.

Odjezd Brno

Sraz případných zájemců z Brna bude v 9.00 u budovy pobočky České geologické služby, Leitnerova 22, Brno. Podrobný program exkurze, včetně dalších informací o noclehu, stravě a návratu přihlášení zájemci dostanou e-mailem.

Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni.

Autor: Z. Táborský
Datum: 4. - 5. června 2011
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.