Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Podzimní geologická exkurze České geologické společnosti

Podzimní geologická exkurze České geologické společnosti

Pavel Röhlich, Petr Budil - Území Prahy 5 mezi Hlubočepy a Velkou Chuchlí

Připojený odkaz

Pavel Röhlich, Petr Budil

Území Prahy 5 mezi Hlubočepy a Velkou Chuchlí, tvořené horninami siluru a spodního devonu, se těší zvláštní pozornosti geologů a paleontologů už od 60. let 19. století. Po dobu více než 100 let je také cílem geologických exkurzí, k nimž byla napsána řada průvodců. Skoro každý z těchto průvodců přinesl nějaké nové poznatky a tímto směrem je zaměřena i připravovaná exkurze. Kromě tradiční geologické a paleontologické náplně chceme přiblížit mezinárodně uznaný stratotyp hranice lochkov – prag a regionální prag – zlíchov a problematiku významných událostí (eventů) ve spodním devonu Barrandienu. S tím souvisí i kontroverzní téma synsedimentárních gravitačních deformací, které je nově diskutováno na případu Barrandovy skály, ústřední lokality celé exkurze.

První část exkurze proběhne na trase Hlubočepy – Malá Chuchle (asi 2 km). Toto téměř souvislé skalní defilé, které je spolu s nejbližším okolím chráněno jako Národní přírodní památka (NPP) Barrandovské skály, vystačí zhruba na polodenní program; nepočítáme s rozsáhlejším sběrem zkamenělin. Proto jsme exkurzi doplnili návštěvou dvou blízkých lokalit v Přídolí (část Velké Chuchle), které stratigraficky do exkurze zapadají a vhodně ji doplňují. Je to Žákův lom a lom Vápenice, oba v Přírodní rezervaci Homolka. První část exkurze, tj. z Hlubočep do Malé Chuchle, vede Pavel Röhlich, který sepsal příslušnou část průvodce. Přídolskou část vede Petr Budil, který je kromě toho i paleontologickým průvodcem celou exkurzí. Celá trasa této pěší exkurze měří zhruba 6 km až k nejbližší stanici městského autobusu č. 172 ve Velké Chuchli. Cestou je možné nakoupit občerstvení u benzinového čerpadla v Malé Chuchli. Trasa exkurze je snadno schůdná, leží většinou na rovině, jen mezi Malou Chuchlí a Přídolím překonává výškový rozdíl 130 m.

Sraz účastníků bude v sobotu 8. října v 8.30 na stanici tramvají (č. 12, 14, 20) Hlubočepy.

Na exkurzi není nutné se přihlašovat, pouze zájemci, kteří si chtějí zajistit tištěný průvodce v ceně 50 Kč (který bude obsahovat i materiály dosud česky nepublikované), by to měli oznámit písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobně u Dr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel. 251 085 227 - práce, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo zdededek@seznam.cz

Autor: Z. Táborský
Datum: 8. října 2011
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.