Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Podzimní geologická exkurze České geologické společnosti

Podzimní geologická exkurze České geologické společnosti

V. Rapprich: Vulkanické perly Českého Ráje a podkrkonoší

Vulkanické perly Českého Ráje a podkrkonoší

se bude konat v sobotu

22. 9. 2012

pod vedením dr. Vladislava Rappricha.

Exkurze populárně-vědeckou formou přiblíží pestrost vulkanických projevů v širší oblasti Česképo ráje. Navštívíme erozní relikty různých typů monogenetických sopek miocenního a pliocenního stáří. Vedle dominanty Českého ráje - Trosek, které představují relikt struskového kužele, povede exkurze také na Zebín, Kumburk, Prackov a Kozákov.

Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5 tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt mobil: 606 738 858 a 606 284 696 e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo zdededek@seznam.cz .

Přednost budou mít dříve přihlášení.

Odjezd bude v sobotu 22.9. v 7.30, z Geologické ulice 6, Praha 5, od pracoviště České geologické služby. Na místo srazu se dostanete tramvajemi 12, 14 nebo 20 (pozor, od 1. září mají nastat velké změny v MHD) od stanice metra Smíchovské nádraží, výstup z tramvaje na stanici Geologická, pak 50 metrů po směru jízdy a podchodem pod dálnicí doleva, za podchodem 50 metrů rovně. Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky (bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude vybírán během exkurze. Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. Předpokládaný návrat do Prahy v sobotu kolem 18.–19. hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč.

Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni.

Autor: T. Sidorinová
Datum: 22. září 2012
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.