Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti

Jarní dvoudenní geologická exkurze České geologické společnosti

J. Večeřa, B. Fojt: Montánní zajímavosti Jesenicka

Montánní zajímavosti Jesenicka

Pozvánka na dvoudenní jarní exkurzi České geologické společnosti č. 33
(připravila brněnská pobočka)

Exkurze s názvem „Montánní zajímavosti Jesenicka“ se bude konat ve dnech 8.–9. 6. 2013 pod vedením dr. Josefa Večeři a prof. Bohuslava Fojta. Provede nás po nejvýznamnějších rudních revírech Jeseníků, jejichž exploatace se významně podílela na osídlování zdejší krajiny. Navštívíme stříbrné doly v Horním Městě, železné doly v Malé Morávce i zlaté doly a rýžoviště u Suché Rudné, Vrbna, Zlatých Hor a Jeseníku. Na závěr se zajedeme podívat do útrob ložiska ve Zlotém Stoku.

Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo osobně u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5, tel: 251 085 227 – práce, 222 936 296 – byt, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, e-mail: zdenek.taborsky@geology.cz nebo zdededek@seznam.cz . Přednost budou mít dříve přihlášení.

Odjezd v sobotu 8. června v 7.00, z Geologické ulice 6, Praha 5, od pracoviště České geologické služby. Přistoupení moravských zájemců o exkurzi bude dohodnuto individuálně podle počtu a místa přihlášených.

Poplatek za autobus rozpočtený na účastníky (bude-li autobus plný, poplatek bude menší) bude vybírán během exkurze. Členům České geologické společnosti bude poskytnuta sleva. Předpokládaný návrat do Prahy v neděli 9. června kolem 19 hodiny. K exkurzi bude vydán tištěný průvodce s programem v ceně 50 Kč.

Ubytování bude zajištěno v turistické ubytovně Praděd ve Zlatých horách v ceně 220 Kč/os./noc (bez snídaně, kuchyňka). Vstupné i v Polsku je možné platit v českých korunách.

Upozornění: Závazně přihlášení účastníci kteří se bez omluvy nedostaví k odjezdu budou z dalších exkurzí vyloučeni.

Autor: Helena Gilíková, Pavla Tomanová Petrová
Datum: 8.–9. června 2013
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.