Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Konference u příležitosti sedmdesátin profesora Dušana Hovorky

Konference u příležitosti sedmdesátin profesora Dušana Hovorky

Petrologia a jej aplikacie: súčasnost´ a perspektivy"" byl název konference, která proběhla 16.9.2003 v Bratislavě v centru Družba zdejší Přírodovědecké fakulty UK. Připomínat nejznámějšího slovenského petrografa profesora Hovorku našim geologům i mnoha archeologům je zbytečné. K životnímu jubileu jsem mu s řadou dalších pogratuloval. Zmínit se chci o průběhu konference, jejíž tématický rozsah byl velmi zajímavý. Kromě klasické tvrdé i měkké petrologie zde referovali o své práci i petroarcheologové a co je příslibem pro další vývoj oboru i techničtí petrologové. Setkání bylo pro všechny nejen přátelské, ale i užitečné. Předneseno bylo 29 referátů, s jejichž texty se časem setkáme v bratislavských universitních aktech.

Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny referáty, nicméně neodpustím si, abych nepřipomněl alespoň některé:

 • Miloš Suk: Metamorfní události ve vývoji kontinentální kůry
 • Zdeněk Kukal: Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
 • Miroslava Gregerová: Technolitologie, její současnost a perspektíva
 • Igor Petrík: Otvorené a uzatvorené systémy v kryštalizujúcich taveninách
 • Ján Spišiak a Tomáš Mikuš: Akcesorické Cr-spinely zo sedimentov a magmatitov mezozoika Západných Karpát - zloženie, význam, geotektonické interpretacie
 • Igor Rojkovič: Zrudnenie v sedimentech jako indikátor oxidoredukčných podmienok vodnej panvy
 • Anna Vozárová: Zdrojové oblasti spodnotriasových sedimentov tatrika a veporika (Záp. Karpaty)
 • Marian Soják: Petroarcheológia na Slovensku a jej výsledky
 • Martin Hložek: Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopického studia malt a omítek
 • Ivan Turnovec: Využití petrologie v průmyslu brusiva
 • Daniel Pivko: Najpoužívanejšie dekoračné kamene na svete - ich geologia a petrografia
 • Provést podobnou bilanci rozsahu petrologických výzkumů by mohlo být zajímavé i v Čechách.

  "
  Autor: I. Turnovec
  Datum: 16.9.2003
  © Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
  Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.