Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Seminář Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat

Seminář Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat

V dňoch 28.?30.5.2003 usporiadali pracovníci katedry geológie PřF UP v Olomouci pod vedením Doc. RNDr. J. Zimáka seminár ?Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003? spojeného s exkurziou. Seminár a hlavne exkurzia úzko naväzovala na minuloročné stretnutie, konané v tejto oblasti. Na tohoročnom seminári sa však zúčastnilo, žiaž, len 18 vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z Českej republiky a Slovenska.

Počas prvého dňa seminára odznelo 10 odborných referátov. Referujúci sa venovali problematike mineralógie a mineralizácie viacerých ložísk nerastných surovín (Cu, Mn, U, Sn, Au-Ag, Ba), pegmatitov (Nb-Ta) a bázických hornín (Cr) Českého masivu a Zapadných Karpát. Príspevky sú publikované v zborníku referátov (68 strán). Súčasťou seminára bola vežmi zaujímavá a doplňujúca dvojdňová exkurzia po jednej z geologicky najzaujímavejších oblastí Českého masívu - mineralogických, petrografických a ložiskovo?geologických, prevažne už historických lokalít v okolí Zlatých Hor, Jeseníka, Žulovej a Javorníka. Podrobné opisy najvýznamnejších navštívených lokalít sú publikované v samostatnom zborníku ?Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor? (64 strán). V mene účastníkov seminára si dovožujem poďakovať ich organizátorom, predovšetkým Doc. RNDr.Jiřímu Zimákovi CSc., ako aj manželom RNDr. Viere a RNDr. Josefovi Večerovcom z Jeseníka za odborne aj spoločensky dobre pripravený a uskutočnený seminár, predovšetkým však za exkurziu a príjemné spoločné posedenia a diskusie. Dúfame, že tradícia odborných stretnutí česko?slovenských mineralógov, petrografov, geochemikov a ložiskárov bude i naďalej pokračovať.

Autor: M. Háber
Datum: květen, 2003
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.