Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > 4. seminář Odborné skupiny Vulkanologie

4. seminář Odborné skupiny Vulkanologie

Seminář se uskuteční 6.-7. října 2014.

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás tímto pozvat na v pořadí 4. seminář odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti, který se uskuteční ve dnech 6.-7. 10. 2014. Místo, registrace, časový harmonogram a další nezbytné detaily budou uveřejněny v průběhu roku.

Kenozoický vnitrodeskový vulkanismus hraje klíčovou roli při utváření morfologie severní části Českého masivu a jeho projevy ve formě četných vulkanických těles a lávových příkrovů byly a jsou tématem mnoha geofyzikálních, vulkanologických, geochemických a petrologických studií. Přestože největší část alkalického vulkanismu Českého masivu je rozmístěna podél oherského riftu, četné výskyty jsou známy z Německa, Polska a Moravy, přičemž často mají specifické prvkové a izotopové vlastnosti. Nicméně, souhrnný model buď chybí nebo postrádá důležité detaily. Proto uvítáme příspěvky z oboru geologie, vulkanologie, petrologie, geochemie a geofyziky, které pomohou doplnit aktuální znalosti o vzniku jednoho z největších alkalických komplexů Evropy a které mohou vést k vylepšení stávajících nebo předložení nových modelů od jejich vzniku ve zdrojových regionech přes povrchové umístění až po post-magmatickou historii.

Těšíme se na shledání.

S uctivým pozdravem,

Tomáš Magna
Vladislav Rapprich
Miroslav Radoň


Autor: T. Magna
Datum: 6.-7. října 2014
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.