Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > 1. terénní akce ČGSpol

1. terénní akce ČGSpol

Než se rozsoptily

Připojený odkaz
Klasický terén Josefa Emanuela Hibshe! Na nerovném povrchu santonských pískovců merboltického souvrství po dlouhém hiátu sedimentovalo faciálně velmi různorodé souvrství bazálního terciéru. V některých jeho částech byly vzácně uloženy i jemné a plastické, velmi světle šedé až bílé kaolinické jíly. Sedimentace netrvala dlouho. Pak se Země otevřela a vulkanické sopouchy vychrlily nesmírné množství jemného vulkanického materiálu a tenké jílové lože přikryly mocnými vrstvami tufů... Tyto vzácné a svým způsobem jedinečné jíly stojí za slávou Levína jako historicky bezpochyby nevýznamnější lokality středověké a raně novověké keramické výroby v českých zemích s exportem zboží do celé Evropy. Levínští jíl těžili nejprve povrchově, pak s narůstajícím nadložím i hlubinně. Narůstající potíže s jeho získáváním a snad i přechod na jinou, modernější technologii způsobil že staré těžebny byly opuštěny a hrnčíři kupovali a dováželi pak již známé břešťanské jíly. Levínský jíl nikdo neviděl nejméně od počátku 18. století. Je plánováno provedení odkryvu v místě staré levínské těžebny a odběr technologického vzorku pro krásné levínské hrnčířky! Podle předběžných mělkých sond bude odkryta bazální část souvrství vulkanických tufů a snad i kýžený keramický jíl v jejich bezprostředním podloží. Odkryv proběhne nejspíše 28. nebo 29. července 2016. Vrstvy budou obnaženy jen na pár hodin; pak bude sonda zahrnuta. Kdo chce tento unikátní odkryv vidět ať se také přijde podívat! Sraz na místě. Doprava, ubytování ani strava nejsou zajištěny. Terénní ustrojení samozřejmostí. Úspěch akce není zaručen. Počet účastníků limitován na 5. Info: wiki@natur.cuni.cz Doporučená literaura: Hibsch J.E. (1915): Geologische Karte des Böhmischen Mettelgebirges. Blatt X (Lewin), Nebst Erläuterungen. Alfred Hölder, Wien.
Autor: wiki
Datum: červenec 2016
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.