Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > Archiv novinek > Valné shromáždění České geologické společnosti

Valné shromáždění České geologické společnosti

Dne 28. 11. 2000 proběhlo v mineralogické posluchárně PřF UK Praha Valné shromáždění ČGS s následujícím programem:

  1. Zpráva o činnosti ČGS za uplynulé funkční období
  2. Zpráva o hospodaření ČGS
  3. Aktualizace stanov ČGS
  4. Volby nového vedení společnosti
  5. Volby do Českého geologického komitétu
  6. Diskuse, různé

Zprávu o činnosti od posledního mimořádného VS, které se konalo v listopadu minulého roku, přednesl předseda ČGS. Seznámil účastníky s programem VS a posléze stručně zhodnotil činnost ČGS v uplynulém období. Společnost má 615 členů. V letošním roce se uskutečnilo v pražské, brněnské a příbramské pobočce 12 odborných přednášek či seminářů, další seminář Geoinform, organizovaný brněnskou pobočkou proběhne ještě v prosinci tohoto roku. Uskutečnily se dva větší pracovní semináře. V únoru seminář Moravské paleozoikum v Brně, na jehož přípravě se podílí ČGS, v dubnu seminář České tektonické skupiny v Bublavě. V tradičním jarním a podzimním termínu se uskutečnily dvě exkurze: první do jílovského pásma, vedená dr. Morávkem a Röhlichem, druhá do proterozoika jižního okolí Prahy, kterou vedl dr. Mašek.

Podařilo se, i když z velkými finančními obtížemi za přispění MŽP a dr. P. Černého, vydat dvě dvojčísla Journalu of the Czech Geological Society, které vyšly již v polovině roku. Na rok 2001 plánujeme vydání dvou dvojčísel, pokud se podaří sehnat dostatek finančních prostředků na jejich vydání.

V druhé části vystoupení byli účastníci seznámeni s hospodařením společnosti za uplynulé funkční období. Přes značné potíže s financováním časopisu ČGS, na podporu kterého nebyly v letošním roce přiděleny finanční prostředky z grantu MŠMT, které jme v minulých letech čerpali, se podařilo udržet v mírném přebytku financování společnosti. Zatímco příjmy činily celkem 482 tis., náklady byly pouze 334 tis., z toho na časopis 223 tis. a na provoz společnosti 120 tis. K datu VS zůstatek na účtech společnosti činil 70 tis. Kč. Společnost tedy není zatížena žádnými dluhy a závazky.

Následně byly prodiskutovány a schváleny změny stanov ČGS. Některé z nich byly spíše formálními úpravami, které vyplývaly ze změněné politicko-správní situace od doby přijetí dosavadních stanov v roce 1991 (před rozdělením Československa). Nejdůležitějším bodem, který byl schválen je možnost korespondenční nebo kombinované (korespondenční + volby na VS) volby nového vedení společnosti, které umožní většímu počtu členů se zúčastnit na výběru kandidátů. Členy výboru se stávají kandidáti s nejvyšším dosaženým počtem hlasů.

V rámci VS se uskutečnily volby do hlavního výboru ČGS a volby do Národního geologického komitétu.

Autor: V. Kachlík
Datum: 28. listopadu 2000
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.