Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > O Společnosti > Výbor Společnosti > Volby 2015

Volby do Výboru 2015


Volby byly ukončeny, všechny hlasy sečteny
a výsledky jsou zveřejněny:

Výsledky voleb do výboru společnosti 2015 - 2018Vážení členové České geologické společnosti, rádi bychom vás informovali o chystaných volbách do výboru České geologické společnosti na období 2015–2018.

V případě dotazů či problémů ohledně voleb můžete
kontaktovat organizátory voleb prostřednictvím e-mailu:

Obecné informace

Všem členům České geologické společnosti budou v polovině září poštou doručeny tištěné hlasovací lístky označené tradičně razítkem ČGSpol. ale nově i kódem a heslem pro možnost elektronického hlasování on-line prostřednictvím internetové aplikace (novinka v roce 2015).

Každý člen si vybere pouze jeden ze tří způsobů hlasování:

Každý člen může hlasovat jen jedním z uvedených způsobů.
Při hlasování více způsoby současně bude vaše volba neplatná!

Kandidáti do výboru ČGSpol. 2015

Do výboru se volí 11 členů - při hlasování můžete zvolit až 11 kandidátů. Na výběr máte z celkem 14-ti kandidátů:


Představení kandidátů do výboru ČGSpol. 2015
(kandidáti jsou podrobněji představeni na samostatné stránce)

Poděkování

V nadcházejícím volebním období dojde k výrazné obměně výboru ČGspol. Rádi bychom končícím členům výboru doc. RNDr. Oldřichu Fatkovi, RNDr. Barboře Dudíkové Schulmannové, doc. Mgr. Martinu Ivanovovi a Mgr. Lence Lisé poděkovali za jejich obětavou práci. Zvláštní poděkování však náleží RNDr. Petru Budilovi, který byl dlouholetým předsedou ČGSpol. a svým nezlomným úsilím se významnou měrou zasloužil o propagaci a rozvoj české geologie.

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.