Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > O Společnosti > Výbor Společnosti > Volby 2015 > Kandidáti do Výboru

Kandidáti do Výboru 2015

Babůrek Jiří, RNDr., Ph.D.

52 let, narozen v Karlových Varech, bydliště: Praha 5 (okres Smíchov)

Zaměstnání/působiště:
 • Ústřední ústav geologický, Česká geologická služba, geolog
Členství v:
 • Goethe - Gesellschaft
Vzdělání:
 • Karlova Univerzita, základní a ložisková geologie, geochemie
 • Masarykova Univerzita, petrologie metamorfovaných hornin
 • Technische Hochschule Darmstadt, stipendium v oboru petrologie středně metamorfovaných hornin
Kurzy / stáže:
 • dějiny přírodních věd - Nationale Forschung- und Gedenkstaette Weimar

Bokr Pavel, Mgr.

33 let, narozen v Berouně, bydliště: Králův Dvůr (okres Beroun)
členem České geologické společnosti od roku 2004

Zaměstnání/působiště:
 • OSVČ, Králův Dvůr, vývojář informačních systémů a aplikací pro geovědy, od r.2011, vývoj aplikací i pro Českou geologickou službu
 • Unisto s.r.o., Králův Dvůr, administrativní pracovník, správa ICT, od r.2014, částečný úvazek
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, Vývojový pracovník - vývoj aplikací, 2005-2010
Vzdělání:
 • SPŠ Příbram, Užitá geologie, 1996-2001, maturitní zkouška
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Geologie, 2001-2007
Kurzy / stáže:
 • Aplikace GIS v geologických vědách, 2007

Specializace: Jako OSVČ se mimo jiné zabývá vývojem informačních systémů a aplikací s geovědní tématikou pro Českou geologickou službu, kde dříve i přímo pracoval.

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Spolupráce s Českou geologickou službou, nyní například vývoj nové aplikace fotoarchivu, dříve vývoj elektronické evidence paleontologických sbírek včetně podpůrné lokalizační a mapové aplikace.

Zájmy: Kromě geologie se zajímá o informační technologie, zpracování dat, GIS a mapy a soukromě provozuje několik geologicky zaměřených www stránek.

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Pro Českou geologickou společnost vytvořil v roce 2006 nové webové stránky a od roku 2014 převzal od původního správce i jejich kompletní správu. Vytvořil a spravuje webové stránky pro nadcházející geologický kongres, pro který zajišťuje i provoz on-line registračního systému. Navrhl i připravil vylepšený způsob voleb do výboru společnosti, aby mohlo být hlasováno nejen klasickým způsobem, ale nově i elektronicky.

Pro Radu vědeckých společností (již je Česká geologická společnost členem) a dle požadavků dalších vědeckých společností vytvořil a provozuje informační systém pro strukturovanou evidenci činnosti a aktivit vědeckých společností pod RVS.

V posledních letech byl však vnějšími okolnostmi celkem nedobrovolně donucen se zabývat na úkor aktivit v oblasti geologie i některými záležitostmi z oblasti práva.

Buriánek David , Mgr. , Ph. D.

41 let, narozen v Brně, bydliště: Moravany u Brna (okres Brno-venkov)
členem České geologické společnosti od roku 2004

Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Brno, Geolog
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Geologie a hydrogeologie, geochemie

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
od r. 2004 člen výboru Brněnské pobočky České geologické společnosti (ČGS) od r. 2009 člen výboru České geologické společnosti (ČGS)

Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D.

44 let, narozen v v Litomyšli, bydliště: Praha 5
členem České geologické společnosti od roku 2000

Zaměstnání/působiště:
 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, od r.1995
Členství v:
 • Česká a slovenská krystalografická společnost
Vzdělání:
 • SPŠ hornická Duchcov, Hornictví a hornická geologie
 • Univerzita Kralova v Praze, Mineralogie a ložisková geologie
Kurzy / stáže:
 • Zvláštní odborná způsobilost v oboru radiační ochrany - Dohlížející osoba dle "Atomového zákona"

Specializace: Zajímá se o přirozenou radioaktivitu, aplikaci radiometrických metod v geologii, radioaktivní minerály a radioaktivitu minerálních vod

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Spolupracuje s KRNAP, Lesy ČR, orgány místní samosprávy, intenzívně s TU Wroclaw, s lázeňskými organizacemi (Jáchymov, Lázně Libverda, Janské Lázně, Lázně Jeseník)

Zájmy: Miluje hudbu (předevsím hluboké tónu kontabasu), zpěv, veselí, výlety, podzemí

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Organizoval dvě exkurze k radioaktivním pramenům pořádané k "Roku země 2008"

Jiránek Jiří, RNDr., CSc.

69 let, narozen v v Libochovicích, bydliště: Praha 4
členem České geologické společnosti od roku 1970 (už v předchozí organizaci ČSMG zhruba od r. 1970)

Důchodce

Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Český geologický ústav, Praha 1, vědecký pracovník sekce nerostných zdojů
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta UK, petrologie

V letech 1998-2002 velvyslancem v Chile, 2005-2008 velvyslancem ve Venezuele s koakreditací pro 13 karibských států

Knížek Martin, Mgr., Ph.D.

33 let, narozen v Příbrami, bydliště: Brno
členem České geologické společnosti od roku 2011

Zaměstnání/působiště:
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, odborný asistent, od r.2012
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • ARCADIS Geotechnika a.s., Praha, geotechnik pro podzemní stavby, 2008-2011
 • Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola, Příbram, učitel, 2006-2008
Vzdělání:
 • Masarykova univerzita, Geologie
 • Střední průmyslová škola Příbram

Specializace: geologické aspekty podzemního stavitelství, aplikovaná geologie a křehká tektonika

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: geotechnika, krasová geologie, montanistika a báňská historie

Zájmy: fotografování, hornické tradice

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
příprava studentských konferencí a Otevřeného kongresu v Mikulově

Kumpan Tomáš, Mgr.

29 let, narozen v Brandýse n. L., bydliště: Brno
členem České geologické společnosti od roku 2015

Zaměstnání/působiště:
 • Ústav geologických věd, PřF Masarykovy univerzity, Brno, odborný pracovník
 • Česká geologická služba, Brno, výzkumný pracovník
Členství v:
 • International Association of Sedimentologists
 • Pander Society, společnost pracovníků v konodontové biostratigrafii
Vzdělání:
 • PřF Masarykovy univerzity, Geologie
 • SPŠ Příbram, Aplikovaná geologie a ekologie
Kurzy / stáže:
 • Vrije Universiteit Amsterdam / Faculty of Earth and Life Sciences / Dynamic Earth and Resources cluster, Amsterdam, Nizozemsko, 2012
 • Universidad de Oviedo / Faculty of Geology, Oviedo, Španělsko, 2009, ERASMUS

Specializace: Specializuje se především na stratigrafický výzkum paleozoických sedimentárních formací. V disertační práci kombinuje biostratigrafické (konodonti), sedimentologické, petrofyzikální a geochemické metody pro vypracování vysoce rozlišující stratigrafie hraničního intervalu mezi devonem a karbonem v Evropě.

René Miloš, RNDr., CSc.

71 let, narozen v Uherském Hradišti, bydliště: Praha (okres Praha 8)
členem České geologické společnosti od roku 1994

Zaměstnání/působiště:
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i, Praha, vědecký pracovník, od r.1994
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, asistent, odborný asistent, 1968-1991
 • Univerzita Göttingen, Göttingen, Německo, odborný pracovník, 1991-1991
 • DATALOG, Praha, konzultant, 1992-1994
Členství v:
 • Česká asociace ložiskových geologů, člen
 • Evropská geochemická asociace, člen
Vzdělání:
 • Střední průmyslová škola, geologie, 1958-1962, maturita
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, mineralogie, 1962-1968
 • Univerzita Göttingen, petrologie, 1966-1967

Specializace: Geologie, petrologie a geochemie magmatických a metamorfovaných hornin

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Projekty MŠMT, GAČR, DAAD, DFG-AV ČR - spolupráce s univerzitou Salzburg a Hannover

Zájmy: Geografické informační systémy, fotografie

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Člen národního komitétu pro IGCP

Sejkora Jiří, Mgr., PhD.

47 let, narozen v Praze, bydliště: Praha (okres Praha)
členem České geologické společnosti od roku 1990

Zaměstnání/působiště:
 • Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní Muzeum, Praha , kurátor mineralogických sbírek, vedoucí oddělení, výzkumný pracovník
Členství v:
 • Mineralogical Association of Canada, člen, od r.2002
 • International Mineralogical Association, národní zástupce v Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification, od r.2004
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, geologické vědy se zaměřeními
 • Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha, geochemie, mineralogie a ložisková geologie
Kurzy / stáže:
 • studijní pobyt, University of Copenhagen, Institut of Geology (prof. E. Makovicky), 1999-2000

Specializace: Mineralogie primárních (sulfidy, selenidy, telluridy) a supergenních minerálních fází rudních ložisek, studium nových minerálních druhů (dosud spoluautor více než 30 nových minerálních druhů), topografická mineralogie, geochemie supergenních procesů a procesů hořících uhelných hald; dosud více než 300 publikovaných odborných prací a více než 30 prací popularizačního charakteru.

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Spolupráce s PřF MU, ČGS, PřF UK, FU AVČR, VŠCHT apod.; v posledních letech řešení více než 10 projektů (GAČR, NAKI, GA AV ČR atd.), aktuálně projekt GA ČR "Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek".

Zájmy: turistika, montanistika, fotografování minerálů

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
člen výboru ČGS zodpovědný za Journal of Geosciences

editor Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení, člen redakční rady Journal of Geosciences a časopisu Minerál

Sidorinová Tamara, RNDr.

54 let, narozena v Praze, bydliště: Praha
členkou České geologické společnosti od roku 2001

Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha
Vzdělání:
 • PřF UK v Praze

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Členka výboru České geologické společnosti a redakční rady Zpravodaje České geologické společnosti, od počátku roku 2015 sekretářka ČGSpol.

Škácha Pavel, Mgr., Ph.D.

34 let, narozen v Praze, bydliště: Příbram (okres Příbram)
členem České geologické společnosti od roku 2014

Zaměstnání/působiště:
 • Hornické muzeum Příbram, Příbram VI - Březové Hory, kurátor mineralogických sbírek
Vzdělání:
 • PřFUK, Geologie

Specializace: Mineralogie rudních a uranových ložisek ložisek, historie těžby

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: spolupráce s NM v Praze

Zájmy: Fotografování minerálů

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
vedoucí příbramské pobočky ČGS od roku 2014

Táborský Zdeněk, RNDr

70 let, narozen v Čerčanech, bydliště: Praha
členem České geologické společnosti od roku nevím, nejspíš někdy v sedmdesátých letech

Důchodce

Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, mineralog, optická laboratoř, 1969-2014
 • Př.F.U.K., Praha, asistent, 1967-1968
 • Geologický průzkum Jáchymovské doly, Příbram, technik, 1962-1963
Členství v:
 • Česká entomologická společnost, člen, od r.1972
 • Česko-marocký spolek přátelství a spolupráce, předseda, od r.2014
Vzdělání:
 • Př.F.U.K., mineralogie, 1963-1968

Specializace: Mineralogie

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
člen výboru, předseda redakční rady Zpravodaje

Turnovec Ivan, RNDr.

72 let, narozen v v Praze, bydliště: Turnov (okres Semily)
členem České geologické společnosti od roku 1966

Důchodce

Zaměstnání/působiště:
 • Gemologická laboratoř, Turnov, technická mineralogie, gemologie, soudní znalectví
 • DUV Granát, Turnov, brusič, prospektor, vedoucí úseku, od r.1984, Ukončeno 1990
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby, Praha, kopáč, 1980-1984
 • Geoindustria n.p. Praha, Praha, prospekční geochemik, geolog, 1971-1980
 • Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu, Benátky n.Jiz, technický petrograf, vedoucí laboratoře, 1966-1971
Vzdělání:
 • PFUK v Praze, Petrografie, 1961-1966, promoce
Kurzy / stáže:
 • Fyzika pevných látek, Praha, 1967-1968

Specializace: Speleologie, technická petrologie, geologie, gemologie

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: V letech 2008 – 2013 spolupráce s PF University Konstantina Filozofa

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
organizace exkurzí

člen redakčních rad Brusivo a broušení; Šperkařství, Gemologický spravodajca, Šperkař

Verner Kryštof, RNDr., Ph.D.

37 let, Česká geologická služba, Praha
Člen výboru České geologické společnosti.
© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.