Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
   
Skok na navigaci
ČGS > O Společnosti > Výbor Společnosti > Volby 2022 > Kandidáti do Výboru

Kandidáti do Výboru 2022

Bokr Pavel, Mgr.

 • 40 let, narozen v Berouně, bydliště: Králův Dvůr (okres Beroun)
 • lektor a popularizátor geologie v Muzeu Českého krasu v Berouně, učitel na ZŠ Králův Dvůr
 • Člen výboru a správce IT České geologické společnosti. Programátor geovědních aplikací. Tvůrce vzdělávacích materiálů Geoucitel.cz. Absolvent SPŠ Příbram a PřF UK.
 • členem České geologické společnosti od roku 2004


Zaměstnání/působiště:
 • Muzeum Českého krasu, p. o., Beroun, vzdělávací a popularizační pracovník, průvodce, od r.2016
 • ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Králův Dvůr, učitel, od r.2019
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, Vývojový pracovník - vývoj aplikací, 2005-2010
 • OSVČ, Králův Dvůr, vývojář informačních systémů a aplikací nejen pro geovědy, 2010-v omezené míře dodnes, mimo jiné externí vývojář pro Českou geologickou službu
Vzdělání:
 • SPŠ Příbram, Užitá geologie, 1996-2001, maturitní zkouška
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Geologie, 2001-2007

Specializace: Jako muzejní edukátor se věnuje vzdělávací a osvětové činnosti v oboru geologických věd. Pod označením Geoucitel.cz vytváří a zveřejňuje geovědní vzdělávací materiály.

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Spolupráce v různých projektech na vzdělávání učitelů v oblasti geologických věd. Již jen v omezené míře spolupráce s Českou geologickou službou na správě geovědních aplikací.

Zájmy: Kromě geologie se zajímá o informační technologie, zpracování dat, GIS a mapy a soukromě provozuje několik geologicky zaměřených www stránek.

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Pro Českou geologickou společnost vytvořil a pomáhá spravovat webové stránky a zajišťuje provoz on-line registračního systému pro geologický kongres. Naprogramoval a spravuje i vylepšený způsob voleb do výboru společnosti, který umožňuje rovněž elektronické hlasování.

Čurda Michal, Mgr.

 • 40 let, narozen v Praha, bydliště: Praha 6 - Veleslavín
 • Česká geologická služba, Praha
 • Člen revizní komise České geologické společnosti, člen České a Slovenské krystalografické společnosti a člen SGA Student Chapter Prague.


Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha 5 - Barrandov, RTG difrakce, výzkumu ložisek nerostných surovin a surovinové politiky
Členství v:
 • Krystalografická společnost
 • SGA Student Chapter Prague
Vzdělání:
 • Přirodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Geologie
 • Přirodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Hospodaření s přírodními zdroji
 • Střední průmyslová škola dopravní, Praha, Provozní elektrotechnika

Specializace: RTG difrakce, ložisková geologie, mineralogie, zájem o regionální geologii a dekorační kameny, člen České astronomické společnosti

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
člen revizní komise

Dvořák Štěpán, Bc.

25 let, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Česká geologická služba
Člen SGA Student Chapter Prague.

Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D.

 • 51 let, narozen v Litomyšli, bydliště: Praha 5
 • Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 • Předseda České geologické společnosti, člen České krystalografické společnosti.
 • členem České geologické společnosti od roku cca 2000?


Zaměstnání/působiště:
 • Přírodovědecká fakulta UK
Členství v:
 • Česká geologická společnost, předseda
 • česká a slovenská krystalografická společnost
Vzdělání:
 • PřF UK, PGS studium, Geologické vědy

Specializace: Radioaktivní minerály a vody, radioanalytické metody, RTG difrakce

Zájmy: hudba

Jiránek Jiří, RNDr., CSc.

76 let, důchodce
Člen výboru České geologické společnosti, dříve geolog a český velvyslanec v Chile a ve Venezuele s koakreditací pro 13 malých karibských států.

Knížek Martin, Mgr., Ph.D.

40 let, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Místopředseda České geologické společnosti. Abslovent SPŠ Příbram a PřF MU v Brně. Geolog, geotechnik a montanista.

Sejkora Jiří, RNDr., Ph.D.

54 let, Národní muzeum, Praha
Člen výboru České geologické společnosti a redakční rady Journal of Geosciences.

Sidorinová Tamara, RNDr.

 • 57 let, narozena v Praze, bydliště: Praha
 • Česká geologická služba, Praha
 • Členka výboru a tajemnice České geologické společnosti, členka redakční rady Zpravodaje České geologické společnosti.
 • členkou České geologické společnosti od roku 2001


Zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba , Praha - Barrandov
Členství v:
 • ČALG
Vzdělání:
 • Přírodovědecká fakulta UK, Základní a ložisková geologie a geochemie

Specializace: Studium těžkých minerálů a jejich aplikace v geologických vědách, optická mikroskopie.

Další aktivity, spolupráce, práce na projektech: Správa databáze a webové aplikace fotoarchivu ČGS, člen Redakční rady informačního portálu ČGS a správa některých webových stránek ČGS (Laboratoře, Přírodní zdroje).

Zájmy: Historie geologie, fotografování, turistika.

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Člen výboru ČGSpol od r. 2009, sekretářka ČGSpol od r. 2015, člen redakční rady Zpravodaje.

Škácha Pavel, Mgr.

41 let, Hornické muzeum Příbram
Člen výboru a předseda příbramské pobočky České geologické společnosti.

Táborský Zdeněk, RNDr

 • 73 let, narozen v v Čerčanech, bydliště: Praha
 • důchodce, dříve Česká geologická služba
 • Člen výboru České geologické společnosti, předseda redakční rady Zpravodaje, pořadatel exkurzí.
 • členem České geologické společnosti od roku sedmdesátá léta


Zaměstnání/působiště:
 • Důchodce
Dřívější zaměstnání/působiště:
 • Česká geologická služba, Praha, výzkumný pracovník, 1969-2014
 • PřF UK, Praha, asistent, 1965-1968
 • Geologický průzkum Jáchymovské doly, Příbram, technik, 1962-1963
Vzdělání:
 • PřF UK, Mineralogie, 1963-1968

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
Člen výboru, předseda redakční rady Zpravodaje, organizátor exkurzí

Voborníková Helena, RNDr.

64 let, OSVČ - geologické práce
Dlouholetá členka České geologické společnosti, členka revizní komise.

Vysoká Jana

 • 76 let, narozena v Praze, bydliště: Praha 4 – Bráník
 • důchodce, dříve redaktorka MF
 • Dlouholetá členka České geologické společnosti, členka redakční rady Zpravodaje.
 • členkou České geologické společnosti od roku od roku založení


Zaměstnání/působiště:
 • důchodce, dříve technická redaktorka a grafička v nakladatelství Mladá fronta
Členství v:
 • Český horolezecký svaz, Palaia, dříve ČVTS a ČSTV
Vzdělání:
 • Grafická škola Hellichova – grafická úprava knih

Specializace: 50 let práce v knižním nakladatelství

Zájmy: Vše o přírodě – geologie, botanika, vysokohorská turistika, lyžování, obdiv ke speleologii, výtvarné umění, typografie, historie...

Dosavadní aktivity a funkce v České geologické společnosti:
účastník akcí ČGSpol., členka redakční rady Zpravodaje

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru SAVANA.